Viimsi Vabakogudus, kes me oleme?

 Viimsi Vabakogudus väärtustab kõiki inimesi sõltumata vanusest ja elukäigust. Oleme kogukond, kes usub Isa, Poeg ja Püha Vaim – Kolmainu Jumalat ning elab tema õpetuse kohaselt, nii nagu see meile on esitatud Piiblis. Kohtumine Jumalaga on olnud meie elu parim kogemus. Inimestena pole me kuidagi erilised. Oleme vaid kogenud andeksandmist ja andekssaamist ning jätkanud sellest hetkest oma teekonda koos Taevase Isaga.

 Kogeme jätkuvalt, et Jumal tervendab ja vabastab neist asjust, mis ei lase inimesi tunda tervete ja õnnelikena. Näeme kristlastena, et Püha Vaim annab uut elujõudu igas elu olukorras kõigile, kes usuvad Temasse. Ta on vastus paljudele meie elus tekkinud keerulistele eluküsimustele, mis väljenduvad sõnaga ,,miks“.

 Sa soovid elada harmooniliselt, saavutada elus positiivseid eesmärke, siis Jeesus on ainus tee ja tõde Sinu elu teekonnal, kes aitab sihile jõuda. Tal on head kavatsused Sinu elu jaoks!
Kristlastena püüame igapäevaelus edasi anda Jumala armastust nii nagu me seda ise oleme kogenud.

 Oled oodatud ja teretulnud osalema meie ühistel sündmustel.

 Meie kiriku uksed on avatud kõigile!